אחריות חברתית וצדק סביבתי

בעידן הנוכחי של הגלובליזציה של השווקים השתמשה האדם העובד, משאבים טבעיים, מאפיינים וסוגים אחרים של החיים כדי לייצר עושר ונוחות בשביל המעטים על חשבון החיים ועל כבודו של השאר. ההתדרדרות הסביבתית שגורם טרגי בחלקים שונים של המצבים העולם ואנו כולנו אחראים זה במידה רבה על ידי הלך הרוח שכוחותיי שמקדמת ה תיעוש, פיסקאל של משאבים לסכן שלנו רווחה ושל ומעל לכל הדורות הבאים. במקרה הזה אני חושב ש שרי אריסון צודק במה בהוא אומר. אנו מחויבים כחברה כדי להבטיח את עתידה של אנשים אשר עדיין לא שב הכוכב הזה מכיוון שיש להם את אותה זכות לפתח בהרמוניה כפי שאנו עושים היום. עם זאת, אפשר לומר שזה נחוץ לנו לרכוש מחויבות אמיתית, שנקרא אחריות חברתית, אשר הוא מסוגל לספק ולהפיץ הטבות בין אלה שמגיע להם. מסמך זה מציג סקירה של מה אחריות חברתית וצדק שהוחל על זכויותיהם של דורות העתיד בתחום איכות הסביבה. אחריות חברתית היא היכולת ליצור ולפגוש את ההתחייבויות עם המגזרים השונים שבה אנחנו פועלים. זה ההיענות כי יש אדם או ארגון להשלכות מעשיה בתוך ההשפעה שלה. יכולתו של התגובה ומחויבות הולך בפרופורציה עם מידת שיתוף פעולה בחברה שלנו. בדרך זו, גדול יותר שיתוף הפעולה שלנו, ההשפעה של, יותר את האחריות שיש לנו בחברה שלנו. תפיסה זו של אחריות חברתית בעיקר הוחל לארגונים, מפעלים, בצורה כזאת, כי חברה נחשבת אם אחריות חברתית פעילותה מתמקדים על שביעות הרצון של הצרכים, הציפיות של חברים, של החברה, אלו הנהנים פעילותה המסחרית, כמו גם טיפוח ושימור הסביבה. יש צורך לרכוש את האחריות החברתית כדי לעודד ולאפשר התפתחות הרמונית של הקהילה, שניהם של האנשים המאכלסים כיום את כדור הארץ כמו של מי יעשה זאת בעתיד הקרוב. האחריות הנוכחי שלנו כחברה היא לשמר את העולם שבו אנחנו חיים, או לפחות לא להזיק אותו יותר מאשר כבר זה, כדי להבטיח כי הדורות שואף להכיר את העולם בתנאים זהים לאלו הנוכחי. בכל חברה, יש צורך יש מערכת שדרכו להבטיח כי כל האנשים של הקהילה יכולים לגשת את היתרונות או אם היתרונות הם מוקצה לו. עבורם, האדם עבר הצורך ליצור קונספט שיכולים לעזור לנו להשיג חיי חברה יותר, תפיסה זו חזתה את זה צדק.