בריאות: זכות עבור כל

בטווח רחב של זכויות הקיימות, אחד החשובים ביותר הוא הזכות לבריאות, מאז זה נכון ללא ספק קשורה במידה רבה איכות החיים, מאז לא עובר בריאות טובה, ההשפעה של זה ישפיעו ישירות על חייהם של האנשים ולכן הזכות לחיים; עם זאת הגישה בריאות עבור כל האנשים היא משהו מאוד קשה בכמה מדינות העולם; מאז הזכות לבריאות מאת לא להיות זכות יסוד, בהזדמנויות רבות מועברת מעליו, אשר עשה את זה קשה על הזכות לבריאות מבוצעת על ידי כל אדם; עוזב בהזדמנויות רבות מימוש של זכות זו קריטריונים כלכליים. לפני האחד מעל ההישגים הגדולים מחפשים עכשיו זה כי הזכות לבריאות היא זכות המעטים כל, לא סתם המחזיקות בעל יכולת כלכלית מסוימת; ולכן בריאות כמו זכות כל הוא האתגר הגדול ביותר המציג כיום במגזר הבריאות, מאז זה סוג של ערבויות עבור כל החברה הוא משהו ציווי, המבקשים התפלגות גדול ומבחינת ההון בריאות ובריאות. התנאים שבהם הם חיים בהווה של העולם על הזכות לבריאות וגישה לכל, הוא אחד הנושאים העיקריים המשפיעים על ברחבי העולם, ולכן להפוך ניכר השתתפות והביצועים של ארגונים גלובליים, כדי שזה אפשרי הוא התצורה הנכונה של הבריאות קולקטיבית. הנקודות העיקריות של חשיבות, כמו גם הבעיות העיקריות בתוך הבריאות כמו זכות לכל, מכוונים את החיפוש אחר פתרונות בנושאים כגון נגישות כללי ודמוקרטית מערכות שונות של בריאות, באופן דומה לשירותי טיפול הקיים, כלומר גישה זהה שוויוניות ובריאות השאיל אותו של שירותי בריאות עבור כל האנשים. לחץ כאן חברת טבע ומצא עוד . לכך יש להוסיף, כי בתוך הבריאות עבור כל חייב להיות מיד האנשה במה מתייחס לטיפול, טיפול של קבוצות שונות, מה שהופך את הפניה אל שדות ממד אתני, מין, גיל, מקום מוצאם (זה כי עולים). עוד נושא ששווה תשומת לב רבה בתוך הזכות לבריאות כמו זכות לכל, הוא הסוג של מצב בריאותי כנגד אותם אנשים הסובלים מחלות או ליקויים. כולנו כאן לעיל את המטרה היא כי בתוך הבריאות כמו זכות לכל, הוא לא אפליה או אי-כלילה בכל רמה, ובכך לספק ערבויות גדול לבריאות קולקטיבית. זה צריך לזכור כמה מקרים בהם יותר מאשר הזכות לבריאות, הפך להיות עסק ולכן דלתות סגורות הרבה אנשים בעלי הכנסה נמוכה..