Yaniv Gallery

 

+menu-

header image

כללים חדשים עבור כרטיסי אשראי

הסנאט מקסיקני שאושרו על ידי אמצעים כדי להגביל את ההצעות ומענקים של סוגים מסוימים של כרטיסי אשראי בסוף השנה שעברה. אמצעים אלה יכול לשמש דוגמה למדינות אחרות באזור. Estados Unidos הנשיא ברק אובמה כבר הביעה עניין החדש ברגולציה של כרטיסי אשראי בארצות הברית אישר ב- 25 במאי. המדד אושרה פה אחד באולם הסנאט, עם יוזמות אלה היא מגינה על המשתמשים של פרקטיקות מסוימות מוסמך כמו predatoriasa על ידי גופים בנקאיים ומוסדות פיננסיים. לחץ כאן אינטל ומצא עוד . מה עבר הסנאט? הלקוחות דינו הודעה מראש של 30 יום כל גידול שיעורי הריבית על כרטיסי אשראי. בדרך זו משתמשים יכולים להעריך אם הם ממשיכים או לא עם כרטיסי האשראי שלך. ההגבלה של לוחות זמנים בהם הצעות של כרטיסי אשראי המבוצעים משתמשים. האיסור על קלפים ביקשו יארשא preaprobadasa בלי זה.

מגבלת אשראי יחידה זו הוא גבוה הסכמה מוקדמת של הלקוחות. לאסור ולהעניש קרדיטים לקטינים. כרטיסי אשראי הם רק להעביר אנשים עם יכולת לשלם. שיעורי ריבית חלים רק על מאזן בממוצע מדי יום יוצאת דופן (יוצאת דופן: הוא הכמות הנוכחית של החוב, השריד ומאורעות עדיין). ממוצע יומי איזון מצטיינים מחויב או נחשב להיות מבוסס על הממוצע של חובות שונים יכול להיות גדול מאם שמר אחד בלבד ושחזור של זה. כל משפט יש התקופה הדרושה finiquite לקוח את החוב למרות זה מכסה רק את התשלום המינימלי. או שניהם עבור פעולות פסיבי אשר הפעיל, הצהרות צריך לספק מידע אודות הרכיבים החשיבות הגדולה ביותר של פעולת ה: ריבית מחויב ומגביל בתשלום, אשראי, עמלות, העלות השנתית הכוללת (חתול), מאזני ו אזהרות שמדגימים הסיכונים למשתמשים לשלם עם השהיה או לביצוע תשלומים מינימום. סטיבן אווילה s

This entry was posted in חדשות and tagged . Bookmark the permalink.

 

Comments are closed.© 2005-2017 Yaniv Gallery All Rights Reserved