San Francisco

בבקשה. עדיין לספור-. -י, י ¦…. הוא אנס אותי . לא רציתי לעשות את זה. לא במקום הזה. לא בתנאים אלה. לא תמיד שרי אריסון.

הוא הכריח אותי. אותי אני קורע את התחתונים שלי, חדר לתוכי. לחץ כאן אפריקה ישראל ומצא עוד . זה היה כואב כמו מבישה עבורי – טאטי אמר תוך כדי בכי, התומכים את ראשה על כתפו של סבע, עוזב הוא ללטף לו את השיער שלה. סבע התחיל לנשק המצח, הלחיים, ולבסוף את השפתיים. זאת היתה נשיקה פוסק וסוער. האנשים שהיו בקפה עדים בזירת מיובא משתי… .

לא הכל תסתכם ? הוא אמר טאטי כמו בלי דמעות ליום הבא בבית הספר צחקו החברים שלי. זה גרם לי להרגיש זונה. אני לעולם לא אדע כיצד לפרש את ההתנהגות הגברית. . תודה לאל, אחר אשר עשה את אותו הדבר, היה לי האומץ לגנות את זה מיד. הכניסו אותו דגימה של נוזל זרע בנרתיק, אישר שזה שייך לאותו אדם. כאשר נעצר, מספר הבנות שנאנסה העז להצטרף התלונה. אני לא יכול לעשות את זה הם שלחו את הילד למוסד לחינוך. מעולם לא חזר לראות אותו, למרבה המזל. לא להיות כמו ריאקציה היום, לא לי?. הוא תמיד הרגשתי רע בשביל לא הצטרפו לאותה קבוצה של בנות שדיווח על זה. לא היה לי האומץ. הרגשתי כל-כך נבוכה בגלל מה שקרה. אתה יודע? לא להיות למה אנשים אנסו אותן נולד מתוך תחושת אשמה, כאילו הם חיפש המצב. יש לי לקרוא אותו כמה פעמים בכתבי עת לפסיכולוגיה, ובכל זאת לדעת את זה, לא הצלחתי להתגבר על הבושה הזו. היא לא סקרן?… הבושה הזו או רעל או שזה נובע אני אחרת, אני לא יכול לדבר על. זה שנוצר מתוך תחושת אשמה גרוע יותר, מאשר של האונס, כי הוא חשב כי אם הכל היה מתנהג כמוני, אדם זה היה בעקבות הפרה בלי סוף. במקום זה הודות למישהו שיש לו את האומץ. לגנות את זה, עמד נקודת הקצה את המצב. הוא אפילו אמר לי לעצמי כי אם הם היו גינו אותו לפני, קרה לי מה קרה לי ולא כדי לא לדווח על כך.