ביקורת פיננסית

"ביקורת" בלטינית פירושו "שמיעה". במובן רחב, להבין את הביקורת ביצע כל אימות מומחה עצמאי של פעילויות מסוימות. ביקורת פיננסית – בדיקה של הדיווח הכספי דעה על תוקפה. בדיקה זו ניתן לבצע כמבקר בלתי תלוי חברת הביקורת. לבירורים בנושא יש לפנות ל טבע תעשיות שמבין יותר ממני. הביקורת כוללת ניתוח פיננסי של ארגונים פיננסיים עסקיים לזהות סיכונים פיננסיים (מס, משפטיים, מנהליים, כלכליים) והמלצות הנפקת לצמצם אותם. הסיבה הביקורת הפיננסית יכולה להיות: * רכישת עסקים קיימים * ארגון מחדש * חברה * אופטימיזציה של עלויות גידול של ביטחון משפטי, הביקורת מס הקרובה * ירידה בסיכון ליטיגציה * הפסד כספי של התרחבות מלאה * של החברה לשווקים חדשים. ביקורת פיננסית – זה אמצעי מניעה, מתן הזדמנות: * הבעלים: על מנת להעריך את הערך של העסק, כדי לאמת את הנתונים שנמסרו המנגנון המנהלי, כדי לוודא את נוכחות / היעדר אחריות אישית * החברה משקיע להוציא את הסיכונים סמוי, כדי להעריך את סיכויי ההצלחה של פיתוח עסקי, כדי לקבל המלצות לכתובת בעיות כלכליות פוטנציאליים; * ניהול: כדי להעריך את פעולות חשבונאית ופיננסית שירות ליישם את תוכנית המס האופטימלי של תכנון פיננסי, לקבל המלצות לצמצום הסיכונים הכספים, לשפר את השליטה והשקיפות הפיננסית. אפריקה ישראל בהחלט מביע דעה מלומדת.

הרכיבים העיקריים של כספי הביקורת היא ניתוח של כושר הפירעון והנזילות של החברה, ניתוח מחזור של זרימת הון מזומן, הערכת היכולת של חיסכון רווחי הון ארוכי טווח ניתוח הפירעון הביצועים הפיננסיים של החברה. תקני דיווח כספי בינלאומיים על ביקורת (ISA) פיתחה מתעדכן מעת לעת על ידי ביקורת הבטחת הבינלאומי של הפדרציה הבינלאומית של רואי חשבון. במדינה שלנו, ליישם את החוקים הפדרליים (סטנדרטים) של פעילויות הביקורת שתאושר על ידי הממשלה. כללים אלה מבוססים כמעט לחלוטין על השב"כ.