מס על העברת רכוש

הנושא של העברת ארנונה, מתייחס מס אשר הרבה על משפחות, מאז זה נוצר עם העברת נכס המס הוא מס עבורם, לקיחה בחשבון זה האירועים שבו הביטול חייב להיות סיפור מס מופנית בעיקר החיים והפיתוח של משפחות. זה צריך לקחת בחשבון כי העברת ארנונה, היא סוג של מחווה לטבע עקיף. בתגובה לעיל, חשוב מאוד לציין שבו המקרים חייב להיות התשלום של העברת ארנונה; וכך בין בפעולות השונות שניתן לבצע, העברת ארנונה מתעוררת בזמן רכישת דיור או גם כאשר הרכישה עשוי הרכב השני. במקרים קודמים, יידרש לפני הרישום של הדיור ברישום או במקרה של העברת בפקק המערבות הם כלי רכב ואת מסוימים אמצעי התחבורה שייכנסו בתוך הסיווג של נדל ן, ביצעו מנוי לקהילה האוטונומית, דשן זה נקרא העברה ההון מס. כדי להיות יותר ספציפי בנושא, מיסים יהיה להיות מופנה כל conveyances האלה, אשר מציעה הנוכחות של תנאי והסגרים, שדה שבו הפעולות הראשי וניתן להניחו בתוך קבוצה זו הן קניית, מכירת נדל ן, ריהוט, החוקה של זכויות rem בתוך, כגון ולנהלם, ליסינגנקה את צורות אחרות של העברת הבירה. במסגרת העברת ארנונה, חשוב לזהות מרכיבים שונים המצויים בהם, אשר הם: הנושא פסיבית: זה הרוכש או האדם אשר יהיה לטובתו שלו ממש בתוך rem; זה יהיה גם מי מקדם את תחום רשומות או דקות של גנאי.

הבסיס כאצבע נגדית של המס: זה טוב המועברות בפועל או זכות אשר נוצרה. מכסת מס: זה ייקבעו בהתאם הטוב . או נכון, כדלקמן. ? יהיה 6%, אם זה השידור של נדל ן, אבל & p שהודיעו; & n bsp; & p שהודיעו; גם כשמדובר החוקה ועל העברת זכות רויאל זה הסחורות יקבעו. -תשלום המס יהיה 4%, במקרה של העברת מקרקעין, משק-החי, באותה דרך במקרה של היצירה של זכויות rem בתוך מעליהם. -של 1%, באותם מקרים שבהם החוקה זכויות אמיתי של אחריות, פנסיה, פיננסים, הלוואות, ומעבר של קרדיטים. מקרה מיוחד תוך העברת ארנונה, לגבי תשלום המס, הוא במקרה של חכירה של חוות עירוני, אשר יענו את חוב המס באמצעות היישום של צלצולים אפקטים, על-פי קנה המידה שקבע החוק.